Herinnering Actie Kerkbalans

11 oktober 2019, door Webmaster PHG

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de actie Kerkbalans.
Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris voor het personeel, kosten voor onderhoud gebouwen en pastorale activiteiten moeten hiervan worden betaald. Heeft u al bijgedragen in 2019?
Het streefbedrag voor 2019 is € 99.000,–. U hebt tot en met augustus 2019 € 81.502,– bijgedragen. Tot het einde van het jaar moeten we nog € 17.498,– ontvangen om het streefbedrag te halen. Dat is nog een groot bedrag! Doe ook mee, zodat de Parochie Heilige Geest kan blijven bestaan, zodat u sacramenten kunt ontvangen, de vieringen kunt bijwonen. Dat pastorale ondersteuning blijft bestaan en dat de begraafplaatsen kunnen worden onderhouden.
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest met vermelding van ‘Parochiebijdrage 2019’.