Allerheiligen en Allerzielen

17 oktober 2017, door Webmaster PHG

In het weekend van 28 en 29 oktober vieren we in de Parochie Heilige Geest het Hoogfeest van Allerheiligen. In de vroegste kerkgemeenschappen werd de kerk een gemeenschap van de heiligen genoemd. Alle gelovigen, trouw aan hun doopsel, waren heilig. Maar al snel werd de titel vooral gebruikt voor hen die op een bijzondere manier hun doopsel trouw bleven: de martelaren bijvoorbeeld. Steeds vaker werden heiligen ‘voorbeeldfiguren’ vanwege hun geloofsgetuigenis, of vanwege hun goede daden. Wanneer we heiligenlevens teruglezen, zien we echter dat uiteindelijk iedere gelovige gevraagd wordt om zijn leven te ‘heiligen’.
Op donderdag 2 november vieren we Allerzielen in de Maria Magdalenakerk om 19.00 uur. We gedenken onze overledenen. We halen herinneringen op, drukken in woorden en gebaren onze verbondenheid met onze overleden en met God uit. Na afloop van de viering gaan we met ieder die dat wil naar het parochiekerkhof om een lichtje op de graven te plaatsen.
In Molenschot is er aandacht voor Allerheiligen en Allerzielen in de weekendviering van zaterdag 28 oktober.