Parochievernieuwing

13 november 2019, door Webmaster PHG

Bij mijn aanstelling in de Parochie Heilige Geest was één van de opdrachten om te werken aan de opbouw van de parochie. Je kunt dat invullen met: ‘Het Pastoraal Team voorzitten en het bijwonen van de vergaderingen van het Parochiebestuur en het Adviesorgaan’. Als het team en ikzelf enkel zouden inzetten op behoud, dan zouden we de krimp van de parochie accepteren. Het kan comfortabel lijken om alles bij het oude te laten, maar niemand wil dat de parochie krimpt.
Nog tijdens de periode van kennismaking, heeft het team meegewerkt aan een nieuwe structuur: Eén Parochiebestuur en één Adviesorgaan voor de twee parochies. We leverden een nieuwe visie en een Parochieplan met toekomstperspectief. Op zich normaal voor een hedendaagse parochie. Zodra we het Parochieplan echter serieus ter hand nemen, dienen zich wel degelijk nieuwe kansen aan. Dat merkten we tijdens een kaderdag in februari van dit jaar.
We namen onze sacramentenvoorbereiding onder de loep en bekeken een alternatief uit Antwerpen. De aanwezigen kregen een nieuw perspectief en de pastors werkten een nieuwe opzet voor de sacramentenvoorbereiding uit. Een belangrijke stap om met de parochie een nieuwe toekomst in te gaan. Wilt u de parochievernieuwing volgen, dan verwijs ik u graag naar het item op onze website ‘Parochievernieuwing’
Rob van Uden, diaken