Aswoensdag

23 februari 2017, door Webmaster PHG

Na het plezier, de optochten en de vele feestelijkheden van carnaval is het op 1 maart Aswoensdag. Het papier-maché is in de vuilnisbak verdwenen of zelfs verbrand tot stof en resten. In een sobere viering, richten we onze aandacht op het stof waarvan we gemaakt zijn. ‘All we are is dust in the wind’. In een eenvoudige gebedsviering zal de as worden opgelegd met de woorden: “Gedenk mens dat je stof bent en dat je tot stof zult wederkeren”. Met Aswoensdag beginnen we de vastentijd.