Verslag van Samen werken aan samenwerken

Op vrijdag 12 mei vond in Cultureel Centrum de Boodschap een vrijwilligersfeest plaats. Hiervoor waren vrijwilligers uit beide parochies van het samenwerkingsverband uitgenodigd. Om 19.30 uur gingen de deuren van de zaal open en om 20.00 uur konden de vele aanwezigen genieten van koffie en thee met iets lekkers erbij. Het thema van de avond was ‘Samen werken aan samenwerken’.
Dat samenwerken gebeurde vrijdagavond niet alleen op een serieuze, maar ook op een vrolijke manier. Er werd veel en hard gelachen om de optredens van het pastoraal team. Zij maakten samen een groentesoep met als ingrediënten onder meer (Dongense) peeën en preien (of (p)Rijen?). Het vrijwilligersfeest bleek een feest van samen optreden, samen zingen en samen quizzen.
Zang en muziek
Behalve sketches was er ook zang en muziek. Die kwam voor een groot gedeelte van Erik Potters. Hij vertolkte op interactieve wijze diverse nostalgische en dus bij iedereen bekende liedjes zoals Daar bij de waterkant, Daar in dat kleine café aan de haven en De Speeltuin (Af en toe gaan wij met pa en moe…). De aanwezige vrijwilligers zongen enthousiast mee en dat deden ze ook bij het lied ‘Gezellig’.
Quiz
Na alle zang en af en toe ook wat serieuze woorden was het tijd voor een quiz. De vrijwilligers mochten aan tafels gezamenlijk in goed overleg proberen vragen te beantwoorden die op een groot scherm werden geprojecteerd. Gevraagd werd onder meer hoeveel kippen er in de ren achter het parochiecentrum ‘wonen’. Ook mochten de quizkandidaten invullen hoeveel lampjes de wijzerplaat van de toren van de Maria Magdalenakerk heeft. Eerder op de avond werd hierover al het bijzondere lied ‘Led it be’ gezongen.
Weer naar huis
Na de quiz stapte het koor op het podium voor de vertolking van het slotlied ‘Samen werken aan samenwerken’. Een bijzondere zin: Samen kun je veel bereiken, ja, daar komt het toch op aan. Dat geldt voor het werk binnen de parochies, maar het gold ook voor het feest.
Om 23.00 uur was het tijd om weer naar huis te gaan, maar niet voordat alle vrijwilligers in de bloemen waren gezet. Uit handen van de pastores ontvingen ze een plantje. Als dank voor hun werkzaamheden, als prijsje voor de quiz én als herinnering aan een gezellige en geslaagde avond.
BL, een enthousiaste vrijwilligster