Vormselviering

16 november 2017, door Webmaster PHG

Tien jongeren uit onze parochies bereiden zich voor op hun Vormsel. Op vrijdagavond 24 november zullen we bidden dat de Heilige Geest in hun leven werkzaam mag zijn: dat ze als begeesterde mensen mogen leven. In deze viering worden zij gezalfd met de heilige olie: dat de liefde van God diep tot hun door mag dringen zodat zij die liefde in hun doen en laten mogen uitstralen. Mensen hebben elkaar nodig. Kom dan ook naar deze viering, zodat onze vormelingen zich gesteund weten op hun levensweg.
Vormselviering vrijdag 24 november 19.00 in de Laurentiuskerk van Dongen.
Pastor Edith Hertog