Informatieavond Vormsel

Voor ouders/verzorgers op maandag 11 september 2017
Deze avond is bedoeld voor degenen die zeker weten dat ze mee gaan doen, maar ook voor ouders, die nog twijfelen over deelname van hun kind(eren).

We vertellen wat u in het project kunt verwachten, hoe we werken, wie we gaan bezoeken en welke opdrachten er zijn.
Op deze avond krijgt u een goed beeld van het project en is er ruimte voor persoonlijke verdieping.

Als u niet kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en uw kind toch wilt laten vormen, neem dan contact op met het secretariaat van het parochiecentrum of stuur een e-mail naar ehertog@parochieheiligegeest.nl

We starten op 11 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum in Rijen (Hoofdstraat 58). Inloop vanaf 19.45 uur.
Als uw zoon of dochter in september 2017 in groep 8 zit en de Eerste Communie heeft gedaan, kan hij of zij op vrijdag 24 november 2017 het sacrament van het Vormsel ontvangen.
De vormelingen uit de Parochie Heilige Geest en uit de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart bereiden zich samen voor op het Vormsel. Wij werken met het project ‘Spirit-4-you’. Dit is een eigentijds project dat goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren.
De vormselviering is dit jaar in de Laurentiuskerk in Dongen.
Klik hier voor meer informatie in de folder.
Aanmelden
U kunt uw zoon of dochter hier aanmelden voor het Vormsel. De uiterste aanmelddatum is 17 september 2017.