Luther voor dummy’s.

25 september 2017, door Webmaster PHG

Het is op 31 oktober 500 jaar geleden dat Luther de aanval inzette op de aflaathandel in de katholieke kerk. Als opening van het jaarprogramma van Voedsel voor de Ziel met als titel ‘Van conflict naar verbinding’ gaf predikant en theoloog Dick Würsten op dinsdag 19 september 2017 in het parochiecentrum in Rijen een lezing. De titel luidde: ‘Luther voor dummy’s’. De spreker koppelde daar de vraag aan vast, wat kunnen wij van elkaar leren?
Würsten gebruikte het beeld van een spoorlijn. Bij de wissel ontmoet je elkaar, maar daarna gaan de sporen ieder hun eigen weg. Eerst lopen ze nog naast elkaar, later steeds verder uit elkaar. Hij vertelde ons over het leven van Luther, zijn studies van de bronnen van ons geloof en de beslissingen die hij daardoor vond te moeten nemen. Hij kon niet anders, wat de gevolgen voor hem ook waren.
Dick Würsten vertelde het met de nodige humor, waardoor een relatief zwaar onderwerp goed voor het voetlicht kwam. Aan het einde van de lezing konden er nog vragen gesteld worden. De mensen met een katholieke achtergrond zullen door deze lezing misschien een vollediger beeld van Luther gekregen hebben. De bezoekers met een protestantse achtergrond waren al meer vertrouwd met het leven en de werken van Luther. Het was een fijne en leerzame avond.
Een betrokken katholieke bezoeker.