Verslag van de litanie van Damiaan

Een mooie uitvoering in het parochiecentrum Heilige Geest

Zondag 22 mei 2016 in het jaar van de barmhartigheid waren we, met ongeveer 30 mensen, getuige van een eenakter van jewelste, in het kader van de activiteiten van Voedsel voor de Ziel.
Hans Lakwijk van de Stichting Damiaan speelde een monoloog en kroop in de huid van Damiaan, na een film over de periode van pater Damiaan in zijn werk onder de leprozen.
Oprecht belangeloos durven te zijn om anderen te helpen. Damiaan deed dat en ging bij de melaatsen van Molokai (Hawaï) wonen en werken; hij gaf er zich letterlijk en figuurlijk, hij was niet bang.
Wars van regels en wetten, verbond hij de wonden van de leprozen; ook vroeg hij bij veel instanties om hulp, maar kreeg eerder het verwijt van oncollegialiteit en tegenwerking.
Hoe herkenbaar is dat in onze ‘ik-maatschappij’! De geest van naastenliefde heeft het gewonnen in plaats van ‘wat heb ik eraan’!
Zo kunnen we Damiaan scharen onder ‘de litanie van de heiligen’ die hem voorgingen; zoals Peerke Donders, dominee Maarten Luther King, Franciscus van Assisi en Ghandi.
Het was een inspirerende middag.
Een enthousiaste bezoeker, Ad Kuijten.