Boeiende lezing in het parochiecentrum

Adrie Lint kwam terug naar zijn oude parochie. Op 24 januari was de zaal hiervoor sfeervol ingericht. Op de tafels brandden kaarsen met de afbeelding van Maria Magdalena. Vijf en twintig deelnemers werden geboeid door zijn verhaal.

 Adrie vertelde over hoe Maria Magdalena vaak wordt afgebeeld als een vrouw met lange haren, het prototype van een gevallen vrouw. In de eerste eeuwen van het christendom had men echter diep respect voor haar. Zij kreeg de eretitel ‘Apostel der Apostelen’ en gaf onderricht aan eigen leerlingen. Door ontwikkelingen in de kerk werd Maria Magdalena vanaf de vierde eeuw steeds meer gezien als zondige vrouw. De kerkelijke gezagsdragers waren mannen die grote moeite hadden (en nog steeds hebben) met de rol van de vrouw in de kerk.
In de Bijbel komen meer vrouwen voor met de naam Maria. De slechte eigenschappen van die vrouwen werden vanaf de vierde eeuw toegeschreven aan Maria Magdalena. En zo werd zij gezien als een gevallen vrouw. De prominente rol van haar als apostel en kerklerares werd weggeschreven. In 1945 werden er in Egypte kruiken gevonden met veel geschriften uit de eerste eeuwen. Daarbij was een opmerkelijk geschrift: het evangelie van Maria Magdalena. Het is het enige evangelie dat aan een vrouw wordt toegeschreven. Adrie besprak dit evangelie met ons.
Er zijn serieuze studies verricht naar de persoon van Maria Magdalena. Als gevolg daarvan heeft de katholieke kerk in 1969 officieel verklaard dat Maria Magdalena nooit een zondares is geweest. In 2016 heeft paus Franciscus haar dezelfde status gegeven als de twaalf apostelen en heeft hij 22 juli uitgeroepen tot haar officiële feestdag.
Corry de Hoon sloot af met de stelling: Maria Magdalena was dus een gelovige vrouw met leidinggevende capaciteiten. Zij vraagt zich af: Hoe zou de kerk eruit hebben gezien als de gezagsdragers Maria Magdalena serieus hadden genomen? Het zou geen kerk zijn waar het gaat om dogma’s en regels en het zou zeker geen kerk zijn waar mannen belangrijker zijn dan vrouwen!