De video van de paus: Voor de diakens.

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Hebben we de zending van de diakens in de Kerk duidelijk?
Ze brengen de wereld van hun familie en hun beroep naar de geestelijkheid. Ze hebben veel te geven. Het zijn mannen met een roeping tot gezinsleven om God en hun broeders en zusters te dienen, heel duidelijk en noodzakelijk voor de Kerk. Dienstverlening in de liturgie, van het Woord en aan de meest kansarmen staat centraal in hun zending.

  • Diakens zijn geen tweederangs priesters.
  • Ze maken deel uit van de geestelijkheid en beleven hun roeping in hun gezin en met het gezin.
  • Ze zijn toegewijd aan de dienstverlening aan de armen die in zich het gezicht van de lijdende Christus dragen.
  • Zij zijn de bewaarders van de dienstverlening in de Kerk.

Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienstverlening van het Woord en aan de armen, een levengevend teken mogen zijn voor de hele Kerk.