Video van de Paus: De rechten van werknemers en werklozen

Werkloos zijn maakt – vergeef me als ik hier wat kort door de bocht ga, maar ik zeg de waarheid – dat je je waardeloos voelt.

Want je werk heeft direct invloed op je leven, je vrijheid en je geluk en draagt bij aan de ontwikkeling van je intellectuele, creatieve, affectieve en manuele vaardigheden.

Door je werk kom je tot ontwikkeling als persoon. Het is geen doel op zich. Het draagt ook bij aan het welzijn van iedereen.

We mogen nooit de waardigheid en de rechten van werknemers vergeten; we moeten situaties waarin deze rechten worden geschonden, aanklagen en bijdragen aan een echte vooruitgang van mens en maatschappij.

Laten we bidden, broeders en zusters, voor de wereld van de arbeid – dat het respect en de bescherming van de rechten van iedereen verzekerd worden en dat werklozen de gelegenheid krijgen om, door hun werk, bij te dragen tot de opbouw van het algemeen welzijn.