Verslag van Driekoningen zingen voor hun verre vriendjes in Namibië

Driekoningen zingen voor hun verre vriendjes in Namibië.

Op 6 januari trok een aantal groepjes kinderen verkleed als koningen langs de deuren in Molenschot om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij en hun ouders in de Annakerk ontvangen met een warme beker chocolademelk. Enthousiast werd daar de inhoud van de collectebussen geteld en de koningen hadden samen € 343,46 opgehaald. Meer dan vorig jaar. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië .
Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
Parochiekerncommissie Anna, Molenschot.