Verslag van het 50 jarig priesterjubileum van pater Martin van der Avoird

Ter ere van mijn 50 jarig priesterjubileum is het feest!

In de Heilige Annakerk in Molenschot was het al ruim voordat de viering begon erg druk. Bijna alle plaatsen in het middengedeelte waren bezet en toen was het pas kwart voor tien. De reden van die drukte was ook bijzonder: pater Martin van der Avoird ging zijn 50 jaar priesterschap vieren.
Op 11 maart had hij dat al gevierd in Namibië in de parochie Aranos. Maar ook in Molenschot wilde hij dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten. Vergezeld door zeven medepriesters van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en bijgestaan door pastor Joost de Bont ging pater Martin op zondag 23 april voor in een ‘eenvoudige’ eucharistieviering, zo wilde hij dat zelf. Het werd een bijzondere en feestelijke viering. In de overweging vertelde pater Martin over het begin van zijn priesterschap en over zijn uitzending naar Namibië. Hij benadrukte dat hij er in zijn werk in Afrika altijd voor de mensen is geweest. Door nauw samen te werken is er in die 50 jaren bijzonder veel bereikt. “Als je 75 jaar oud bent, mag je stoppen met het werk”, zegt pater Martin. Hij is al 76 jaar en heeft ‘nog geen fluitje gehoord’ dat hem terugfluit naar Nederland. Hij wil dat ook niet horen. Zijn werk en passie liggen in Namibië, het schoonste land van Afrika. Hij blijft er!
Na de viering was er een receptie in herberg ‘de Drie Linden’ om de jubilaris persoonlijk te ontmoeten en te feliciteren.