Driekoningenzingen in Molenschot

14 januari 2019, door Webmaster PHG

Op zaterdag 5 januari trokken groepjes kinderen prachtig verkleed als koningen langs de deuren om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre Vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de kerk. Zij hielpen pastor Edith met het ‘afsluiten’ van de kersttijd door de kerststal te bewieroken. Daarna werd enthousiast de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen bijna € 300 opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië, dankzij inzet van onze kinderen hier.
Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
Parochiekerncommissie Anna Molenschot