Een periode van soberheid en schoonmaak

Jezus heeft zelf gevast, maar hij spreekt ook over gelovigen die van het vasten een schijnvertoning maken: huichelaars die de betekenis verdraaien.
De heilige bisschop Augustinus houdt deze waarschuwing vast als hij rond het jaar 400 preekt: ,,Er zijn mensen die wel de Vasten onderhouden, maar meer om redenen van culinaire dan van religieuze aard. Zij sloven zich uit om bestaande variaties en smaken te overtreffen door overvloedig gebruik te maken van kostbare ingrediënten, diverse soorten fruit en uiteenlopende soorten groente”.
(preek 210). Vasten heeft bezieling nodig, weet Augustinus, het gaat om méér dan een vastentrommeltje en beperkende regels.
Vasten is een periode van soberheid en schoonmaak; een periode waarin je bijvoorbeeld de overtollige ballast in eten en drinken en in je stijl van leven van je afgooit. Misschien is vasten zelfs wel gezond, maar belangrijk is het doel: tot authentiek, christelijk leven komen. Ruimte maken voor je ‘zelf’ en daarmee voor God en je naaste. Steevast wordt daarom de veertigdagentijd ingevuld met bijzondere vieringen, bezinning én de Vastenactie. Dit jaar is de aandacht van de Vastenactie gericht op El Salvador waar de kerk eilanden van hoop in een zee van geweld wil creëren.
Oorzaken van het geweld: sociale uitsluiting van groepen mensen, afgoderij van geld, individualisme, gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. De problemen zijn in El Salvador dreigend, maar we herkennen het belang ervan in onze eigen omgeving. Daarom vasten we, om de ogen te openen voor onszelf, voor God en voor onze naaste.
Diaken Rob van Uden