Kom in beweging voor Eilanden van Hoop

Voor de meest agressieve stad ter wereld San Salvador slaat een aantal katholieke organisaties de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. De Vastenactie 2017 onderschrijft dit initiatief en de Parochie Heilige Geest doet mee.  Doe ook mee!
De Vastenactie steunt diverse activiteiten, zoals de oprichting van jeugdcentra en het vrijwilligerswerk op basisscholen. Het zijn ‘eilanden van hoop’ voor kinderen. Kom in beweging en luister naar het politiek debat op 13 maart. Ga naar de vieringen van 25 en 26 maart. De actie krijgt er aandacht en wij vragen u de collecteschaal ruimhartig te vullen. Neem deel aan een gezamenlijke maaltijd op maandag 27 maart om 18.00 uur.
Betrokkenheid
Zo tonen we ons solidair met de bevolking in de sloppenwijken van El Salvador. Of zoals onze pastor Rob van Uden in een overweging aangeeft: “Vasten is tot authentiek, christelijk leven komen. Ruimte maken voor je ‘zelf’ en daarmee voor God en je naaste.”
Meer weten: Kijk op www.vastenactie.nl en maak uw gift over aan Vastenactie Nederland
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
Werkgroep Vastenactie, een groep die zich ook inzet op de plaatselijke scholen.