Verslag van Debatavond en Vastenactie

Kiezen voor Rechtvaardigheid

Op de debatavond van 13 maart kwamen politiek en Vastenactie bij elkaar. Voor beide onderwerpen is er iets te kiezen. Diaken Rob van Uden leidde de avond in met een brief van Mgr. Escobar Alas, aartsbisschop van San Salvador. Hierin zegt de bisschop hoe de politieke wil om te streven naar rechtvaardigheid geheel ontbreekt. Vertegenwoordigers van PvdA, CDA en Gemeentebelang gaven hun visie op dit thema in onze samenleving.

Zeventien bezoekers kwamen in beweging om te luisteren en mee te praten. Rob van Uden gaf helder weer wat bisschop Alas wil: ‘Eilanden van Hoop’ ontwikkelen, zodat om te beginnen de jeugd rechtvaardiger wordt behandeld. ‘Aanbidding van geld en winst’ is een van de oorzaken van het geweld in San Salvador, de crimineelste stad van de wereld.

Ton Hesemans (PvdA) signaleert een aantal grote problemen, niet zozeer voor onze gemeente, maar in zijn algemeenheid. Hoe rechtvaardig is de arbeidsmarkt met zijn flexibele contracten, die leiden tot een steeds groter onderscheid tussen hoge en lage inkomens, schuldenproblematiek en grotere gezondheidsrisico’s bij lage inkomens? De participatie in de samenleving komt hiermee in het geding. De ruimtelijke ordening, die woningcoöperaties aan banden legt en woonwijken zeer gelijksoortig maakt. En tenslotte de uitholling van sociale verbanden: politiek, vakbonden en kerken lopen leeg!
Lenie Schuermans (CDA) noemt vooral: “Naast kiezen voor rechtvaardigheid is er ook rechtvaardig zijn”. Onze gemeente is hierin zeker op de goede weg.
Ariane Zwarts (Gemeentebelang): “Ik geloof in dicht bij huis. Blijf bij jezelf, onze gemeente. Kijk vooral wat goed is”. Op de wereldranglijst van Geluk staat Nederland op de 7de plaats. El Salvador is niet te vinden op die lijst.

Het publiek vroeg vooral: “Wat kan de politiek aan rechtvaardigheid doen?” Dat blijkt complex, ook voor de lokale politiek. De visie van bisschop Alas ‘alles wordt omgezet in geld’ wordt gedeeld. Hoe kunnen we dat veranderen? Het is een wereldwijd probleem. Veel onderwerpen kwamen aan de orde: de kloof tussen hoog en laag opgeleiden; volledige werkgelegenheid is een utopie; we moeten anders gaan denken over werkverdeling, participatie en mantelzorg. De wereld van criminaliteit is veranderd. Hoe zit het met vermenging van onder- en bovenwereld? Het is soms heel dichtbij in je eigen omgeving.

John de Hoon, gespreksleider, sloot de avond af met de conclusie dat op verzoek van de deelnemers de discussie moet worden voortgezet. Deze avond was een geslaagde aanzet om tot inzicht te komen, maar het vraagt om een vervolg om zaken concreter te maken in een breder publiek. Een uitdaging voor de diaconie of voor de gemeente?
Ondertussen verliezen we Vastenactie niet uit het oog. Doneer aan Vastenactie om Eilanden van Hoop te steunen in San Salvador op rekening IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.

Een bezoeker