Werkgroep Wokkers

De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.
De Wokker, wie is dat nu zult u zeggen. Dat is een lid van de Werkgroep Onderhoud Kerkhof, simpel hé! Maar zo eenvoudig als de naam lijkt, zo belangrijk is het werk. Immers een kerkhof is de plaats waar nabestaanden voor hun overleden familie en kennissen zorgen. Dat schept een
band met degene die je hebt achtergelaten, maar ook met gelijkgestemden die net als u daar op bezoek komen.
Een kerkhof eist onderhoud, het gras moet gemaaid worden, de kanten netjes recht gehouden, de bomen en struiken gesnoeid, de paden geharkt en geveegd. De graven waar nabestaanden geen gelegenheid of tijd voor hebben, moeten er ook netjes uitzien. Kortom werk genoeg.
Iedere maandagochtend zijn de Wokkers op het kerkhof aan het werk. Om half elf drinken zij koffie met een koekje en wordt er bijgepraat wat er nog gedaan kan worden. Een net kerkhof is precies als een mooie tuin, daar kom je graag en kan je rustig en gepast zorgen voor hem of haar waar je om hebt gegeven.
Mocht u op maandagochtend tijd hebben, graag tuiniert of samen met anderen zorgt dat het kerkhof netjes blijft? Kom dan eens langs en vraag naar Mari Biemans. Hij leidt u rond en laat zien wat er wordt gedaan. Of bel met het secretariaat, telefoon 0161-222 833 dan neemt Mari met u contact op.