De koster

De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.
De koster is een bekende persoon, de man die ‘lijkt in de kerk te wonen’. Hij doet vele taken, zoals de klokken luiden, de kerkdeuren openen en sluiten. Hij doet de verwarming en het licht aan. Hij zet de kandelaars om de lijkbaar bij een begrafenis en houdt in de gaten of er doopwater in de doopvont is als er gedoopt wordt.
Er is een handboek in de sacristie waarin alle gebruiken in de kerk staan beschreven. In onze parochie hebben we op dit moment zes kosters. In de weekendvieringen zijn steeds twee kosters aanwezig. Dat is best te overzien, maar in de kersttijd of als er drie uitvaarten in een week zijn, dan is het wel aanpakken. Nieuwe kosters (ook vrouwen) kunnen zich altijd aanmelden. Misschien is het wel iets voor u!
Voor meer informatie bel of mail naar ons secretariaat of rechtstreeks naar Ad Zijlmans, onze hoofdkoster, 0161-225310.