Vastenaktie

Even minderen voor een ander maakt het verschil. Vasten is een weg om te kiezen voor échte groei. Niet in termen van welvaart, maar in termen van solidariteit. Onze parochie doet jaarlijks mee met de landelijke Vastenaktie Nederland.


 • Vastenactie – april 2019

  Enkele watercijfers

  • 844 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater
  • 263 miljoen mensen lopen langer dan een uur voor water
  • 1 jerrycan water weegt meer dan 18 kilo
  • 80% van ziektes wordt veroorzaakt door vervuild water
  • Meestal zijn vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor het halen van water

  Vastenactie richt zich op waterprojecten in Niger

  Met de aanleg van een put, pomp en opslagtanks alleen is het probleem niet opgelost. Vastenactie versterkt de zelfredzaamheid van een gemeenschap ter plaatse door haar verantwoordelijk te maken voor onderhoud van de put, het oprichten van watercomités, de belangrijke rol voor vrouwen en de trainingen voor vrouwen voor watercomités!
  Toegang tot water beïnvloedt het hele leven. Vrouwen krijgen meer tijd om voor een inkomen te zorgen voor hun gezin. En kinderen kunnen naar school en hebben daardoor meer kans op een goede toekomst. We zien dat als een pomp dichtbij een school wordt aangelegd dat de presentie van vooral meisjes om hoog gaat.

  Hoe kunt u helpen?

  In de weekendvieringen met Pasen op 20 en 21 april houden we een extra collecte waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor het Vastenactieproject in Niger.
  Uw kunt uw giften natuurlijk ook overmaken op het rekeningnummer van
  Vastenactie Nederland, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.

Naar boven