Vastenaktie

Even minderen voor een ander maakt het verschil. Vasten is een weg om te kiezen voor échte groei. Niet in termen van welvaart, maar in termen van solidariteit. Onze parochie doet jaarlijks mee met de landelijke Vastenaktie Nederland.


 • Verslag van Vastenmaaltijd – april 2017

  Puspusas met tortido

  Met gerechten uit San Salvador stonden we stil bij het Vastenactieproject Eilanden van Hoop. Ton Schepens, missionair veldwerker van Vastenactie Nederland, liet ons meebeleven hoe aan de criminaliteit nauwelijks te ontkomen is voor de kinderen uit deze stad. In de ‘Eilanden van Hoop’ krijgen ze een kans weerbaar te worden.

  Vastenmaaltijd
  Op het menu stond een soep van tomaten, sinaasappel en wortel en Puspusas met tortido, een bonenschotel van tortilla, wittekoolsla en hete pepers! Traditionele gerechten uit het gebied rond El Salvador. Een heerlijke maaltijd, met dank aan Hasmik, Conny en Marjan, die voor zes en twintig personen hebben gekookt.

  Een Eiland van Hoop zonder criminaliteit
  Diaken Ton Schepens schetste de criminele omgeving in San Salvador waarin het heel gewoon is dat jongeren en zelfs kinderen er bijna niet aan ontkomen om mee te doen. Gelukkig zijn er jeugdcentra die kinderen een ander perspectief bieden en hen leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

  De nasmaak van de maaltijd?
  Met een kop koffie of thee sloten we de maaltijd af waarbij nog ruim de tijd werd genomen om na te praten over dit vastenproject. Een project dat de Eilanden van Hoop steunt, zodat jongeren de toekomst positief in kunnen gaan en zo ontsnappen aan de criminele omgeving. Steun de Eilanden van Hoop door te doneren aan Vastenactie op rekening IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
  Werkgroep Diaconie

 • Verslag van Debatavond en Vastenactie – maart 2017

  Kiezen voor Rechtvaardigheid

  Op de debatavond van 13 maart kwamen politiek en Vastenactie bij elkaar. Voor beide onderwerpen is er iets te kiezen. Diaken Rob van Uden leidde de avond in met een brief van Mgr. Escobar Alas, aartsbisschop van San Salvador. Hierin zegt de bisschop hoe de politieke wil om te streven naar rechtvaardigheid geheel ontbreekt. Vertegenwoordigers van PvdA, CDA en Gemeentebelang gaven hun visie op dit thema in onze samenleving.

  Zeventien bezoekers kwamen in beweging om te luisteren en mee te praten. Rob van Uden gaf helder weer wat bisschop Alas wil: ‘Eilanden van Hoop’ ontwikkelen, zodat om te beginnen de jeugd rechtvaardiger wordt behandeld. ‘Aanbidding van geld en winst’ is een van de oorzaken van het geweld in San Salvador, de crimineelste stad van de wereld.

  Ton Hesemans (PvdA) signaleert een aantal grote problemen, niet zozeer voor onze gemeente, maar in zijn algemeenheid. Hoe rechtvaardig is de arbeidsmarkt met zijn flexibele contracten, die leiden tot een steeds groter onderscheid tussen hoge en lage inkomens, schuldenproblematiek en grotere gezondheidsrisico’s bij lage inkomens? De participatie in de samenleving komt hiermee in het geding. De ruimtelijke ordening, die woningcoöperaties aan banden legt en woonwijken zeer gelijksoortig maakt. En tenslotte de uitholling van sociale verbanden: politiek, vakbonden en kerken lopen leeg!
  Lenie Schuermans (CDA) noemt vooral: “Naast kiezen voor rechtvaardigheid is er ook rechtvaardig zijn”. Onze gemeente is hierin zeker op de goede weg.
  Ariane Zwarts (Gemeentebelang): “Ik geloof in dicht bij huis. Blijf bij jezelf, onze gemeente. Kijk vooral wat goed is”. Op de wereldranglijst van Geluk staat Nederland op de 7de plaats. El Salvador is niet te vinden op die lijst.

  Het publiek vroeg vooral: “Wat kan de politiek aan rechtvaardigheid doen?” Dat blijkt complex, ook voor de lokale politiek. De visie van bisschop Alas ‘alles wordt omgezet in geld’ wordt gedeeld. Hoe kunnen we dat veranderen? Het is een wereldwijd probleem. Veel onderwerpen kwamen aan de orde: de kloof tussen hoog en laag opgeleiden; volledige werkgelegenheid is een utopie; we moeten anders gaan denken over werkverdeling, participatie en mantelzorg. De wereld van criminaliteit is veranderd. Hoe zit het met vermenging van onder- en bovenwereld? Het is soms heel dichtbij in je eigen omgeving.

  John de Hoon, gespreksleider, sloot de avond af met de conclusie dat op verzoek van de deelnemers de discussie moet worden voortgezet. Deze avond was een geslaagde aanzet om tot inzicht te komen, maar het vraagt om een vervolg om zaken concreter te maken in een breder publiek. Een uitdaging voor de diaconie of voor de gemeente?
  Ondertussen verliezen we Vastenactie niet uit het oog. Doneer aan Vastenactie om Eilanden van Hoop te steunen in San Salvador op rekening IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.

  Een bezoeker

Naar boven