Vastenaktie

Even minderen voor een ander maakt het verschil. Vasten is een weg om te kiezen voor échte groei. Niet in termen van welvaart, maar in termen van solidariteit. Onze parochie doet jaarlijks mee met de landelijke Vastenaktie Nederland.


  • Vastenactie 2018 – februari 2018

    Gaan waar niemand gaat …

    Het vastenactiecampagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in de Mbala-regio in Zambia.

    Het doel van dit project is de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen in ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
    Meer informatie is te vinden op www.vastenactie.nl.
    Wij schenken aandacht aan dit project:

    • In de weekendvieringen staan we stil bij het project ‘Household in Distress in Zambia’.
    • Op donderdagavond 15 maart organiseren we een debatavond met politieke partijen in het parochiecentrum in Rijen. Ook hier staat armoede centraal, maar dan de armoede in onze eigen leefomgeving.
    • In de weekendvieringen van 17 en 18 maart is er een extra collecte voor de Vastenactie.
    • Op maandagavond 19 maart organiseren we een vastenmaaltijd in het parochiecentrum in Rijen.

    Meer informatie volgt in het volgende parochieblad.

    Werkgroep Vastenactie.

  • Veertig dagen van verbinding – februari 2018

    Tijdens de veertigdagentijd horen we teksten die vertellen over Gods verbond met mensen en over de verbondenheid van mensen met elkaar. Steeds opnieuw spelen deze teksten zich af op de grensgebied van dood en leven; bijvoorbeeld de teksten over de zondvloed, de beproeving van Abraham als hij zijn zoon ‘moet’ offeren en de Tien Geboden in de woestijn. In het evangelie horen we hoe Jezus Christus een nieuwe dynamiek geeft aan Gods verbond: Allerlei grenzen tussen mensen worden ongedaan gemaakt.

    Tijdens de vieringen willen we ons laten inspireren door een hongerdoek Chidi Kwubiri, een kunstenaar uit Nigeria. Dit hongerdoek, dat wordt verspreid via de Vastenactie, laat zien dat een mens niet enkel individu is, maar vooral dat de ene mens niet zonder de andere mens kan bestaan. Deze wederkerigheid van het menselijk leven kunnen we ook herkennen in onze verhouding met God en met de Schepping. Ons hele bestaan is van deze wederkerigheid doortrokken.

    Vastentijd, vastenactie, de eucharistie en de andere vieringen willen mensen verbinden, met elkaar en met God. Met deze inzet heeft de liturgiegroep gewerkt aan de liturgie van de komende weken.

    Pastor Rob van Uden.

Naar boven