Bisdombedevaart 2019

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom Breda een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.

Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedictijnse weg van geloof en stilte te ontdekken en een oefening in het verwelkomen van de vreemdeling. De Regel van Benedictus zegt hierover: “Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ; Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.’ Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.” (Uit hoofdstuk 53 uit de Regel van Benedictus.)

Klik hier voor mee informatie over deze bisdombedevaart in 2019.

Naar boven