Ruimte maken voor jezelf

20 maart 2019, door Webmaster PHG

Jezus roept ons op tot dienstbaarheid, tot een zorgende liefde. Dat klinkt vaak door in de verkondiging en daden van de kerk. Nog recent bijvoorbeeld kreeg de oecumenische werkgroep Arm in Arm uit Dongen de Antoniusprijs, een vorm van erkenning voor dienstbaar werk. Toch is het goed om te zien dat de zorg voor de ander niet zonder de zorg voor jezelf kan. Die zorg voor jezelf is iets anders dan egoïsme. Aandacht voor eigen lichaam en geest is zorgen voor de belangrijkste hulpmiddelen die je verbinden met je omgeving.
Door te vasten maak je ruimte voor jezelf. Bijvoorbeeld, je ontzegt jezelf de ‘luxe’ van alcohol, snoep, digitale verstrooiing of je laat de auto vaker staan. Door soberder te leven doe je de basale dingen van het leven met meer aandacht. Je geniet opnieuw van het kleine en waardeert luxe weer als luxe. Misschien dat je lichaam en geest zelfs welvaren bij deze soberheid.
Voordat Jezus zichzelf weggeeft op het kruis, heeft ook hij goed voor zichzelf gezorgd. Hij kon feesten en genieten, maar ging ook de woestijn in om 40 dagen te vasten; een periode waarin Hij onderscheid maakt tussen belangrijk en onbelangrijk. Daarbij hoorde ook het gebed, waarin hij alleen met zichzelf en met God was. Voor de kerk van vandaag is het misschien wel één van de belangrijkste aandachtspunten: het gebed, ruimte maken voor jezelf en daarmee voor God en voor de ander.
Pastor Rob van Uden