Rebuilt, een actueel en boeiend boek over kerkopbouw

01 maart 2019, door Webmaster PHG

De schrijvers van het boek Rebuilt geven ons een inkijk in het opbouwwerk van een Rooms Katholieke Parochie in Baltimore (VS). In mijn eigen Bisdom, Breda, wordt het boek in veel pastorale teams besproken. Pastores kijken met elkaar of ‘Rebuilt’ ook in onze situatie kan worden toegepast. Juist parochies die het boek willen implementeren zou ik willen aanraden om het boek ook op het punt van oecumene te bevragen.
Rob van Uden.
Lees hier de hele recensie over Rebuilt.

Rob schreef ook een recensie over het boek ‘Als God renoveert’ op de website van de Nederlandse Vereniging voor Oecumene.
Lees hier de recensie over ‘Als God renoveert’.