Plannen krijgen handen en voeten

25 juni 2019, door Webmaster PHG

In 2018 verscheen het Parochieplan 2018 – 2023. Een plan vol goede voornemens die gemakkelijk in het vergeetboek kunnen raken. Toch worden nieuwe beleidslijnen langzaamaan zichtbaar. In de zondagsliturgie zijn kleine veranderingen aangebracht. De regie loopt beter en de nieuwe opzet van de ‘misboekjes’ raakt vertrouwd. We willen met deze veranderingen de aandacht en eerbied in de liturgie versterken. Ook willen we aandacht geven aan het gebed. Door de projectgroep ‘Gebedenboekje’ zijn uitstekende workshops ‘Bidden en Schrijven’ georganiseerd. In Dongen zijn op het gebied van de oecumene de contacten met de Evangelische en de Protestantse gemeente verder aangehaald, wat leidt tot een groeiend aantal gezamenlijke initiatieven en de wil om de samenwerking te intensiveren.
De werkgroep Communicatie, de Diaconiegroep (Rijen), de oecumenische werkgroep Arm in Arm (Dongen) en andere werkgroepen openen de parochie voor haar omgeving. Het aantal contacten met het verenigingsleven, hulpinstanties, politiek en de culturele sector neemt daardoor toe.
Als laatste wil ik erop wijzen dat er nieuwe ideeën groeien over sacramentenvoorbereiding, met name Doop, Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk. De jaarlijkse kaderdag en het nieuwe Adviesorgaan zijn daarin een belangrijke steun. In de sacramentenvoorbereiding willen we meer aandacht voor de kern van ons geloof, de zondagsviering en de parochie-opbouw. Deze verandering zal ook merkbaar worden voor de kerkgangers, omdat deelname aan de zondagsviering een vanzelfsprekend onderdeel van de sacramentenvoorbereiding zal worden. Alles bij elkaar is het bemoedigend om te zien dat het Parochieplan handen en voeten krijgt. Hopelijk komt het de vitaliteit van onze parochies ten goede.
Rob van Uden, teamleider