Pinksteren

02 mei 2018, door Webmaster PHG

Op het hoogfeest van Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest over de Apostelen neerdaalt. Er zit een klein maar merkwaardig detail in het Bijbelverhaal dat we zullen lezen: De nederdaling van de Heilige Geest gebeurde namelijk op de dag dat het Pinksterfeest werd gevierd. Je zou er zo overheen lezen, maar Pinksteren bestond al voordat de Heilige Geest neerdaalde. Op deze dag vierden de Joden namelijk dat ze van God de Wet, de Tien geboden, hadden ontvangen.
Tijdens de tocht door de Woestijn had Mozes de wet van God gegrift op stenen tafelen. Daarmee ontving het volk een hulpmiddel om de verbondenheid met God, zijn bevrijder, vast te houden en om recht te doen aan elkaar en de kwetsbaren.
Met de nederdaling van de Geest lijkt deze Wet opnieuw neer te dalen. Nu echter niet als een hulpmiddel, maar als een helper; nu niet in steen gegrift, maar in ons hart gelegd. Toch klinkt de oude wet in de nieuwe door: God is liefde. Hij wil met ons zijn in zijn liefde. En Hij vraagt ons met Hem te zijn en onze naaste te beminnen als onszelf.
Rob van Uden, diaken