Dorpsgedichten tijdens Rijen Ruikt

Parochiecentrum aan de Hoofdstraat in het teken van dorpsgedichten en beeldende kunst

Tijdens Rijen Ruikt op zondag 16 juni is het parochiecentrum aan de Hoofdstraat in Rijen een klein centrum van cultuur. In de tuin dragen verschillende dichters, in het kader van het project ‘dorpsgedichten’, hun poëtische werk over Gilze en Rijen voor. Daarnaast exposeert beeldend kunstenaar Simon Woudwijk een aantal van zijn werken in zowel de tuin als de zaal van de pastorie. Bezoekers zijn tussen 13.30 en 17.00 uur van harte welkom.

Symbolen voor tijd
“Alles bestaat in de tijd”, zegt Simon Woudwijk. In zijn werk staat de tijd centraal in verschillende symbolen. “De wachter” is bijvoorbeeld een verbeelding van de mens als deelnemer, observator en archivaris van het leven. “Het wiel” is een symbool voor eeuwigheid, verandering en immer doorgaande beweging. Simon maakt schilderwerk, foto’s en beelden en bronzen, gemodelleerd met natuurlijke materialen. De werken beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder, perspectief.

Een podium voor gedichten
Dat de pastorie tijdens Rijen Ruikt een podium biedt voor gedichten is niet helemaal vreemd. Het is immers diaken Rob van Uden van de Parochie Heilige Geest die vorig jaar het initiatief nam voor een bundel dorpsgedichten, over, door en voor de dorpen in de gemeente Gilze en Rijen. De projectgroep heeft inmiddels al een mooi aantal gedichten mogen ontvangen. Enkele daarvan worden tijdens Rijen Ruikt in de tuin van de parochie voorgedragen.

Bundel dorpsgedichten
Door het project tijdens Rijen Ruikt onder de aandacht te brengen, hopen de leden van de projectgroep, dat de bezoekers geïnspireerd raken en zelf een gedicht over Gilze, Rijen, Hulten of Molenschot gaan schrijven en aanleveren. Deze gedichten maken dan kans om in de bundel met dorpsgedichten te komen. De presentatie van de bundel vindt in november 2019 plaats tijdens Kunstweek Gilze en Rijen.

Gedicht aanleveren
Als (oud)inwoners, jong of oud, een of meerdere gedichten willen aanleveren, dan kan dat nog tot 15 september 2019 via dorpsgedichten@gmail.com. De redactie stelt geen onnodige eisen aan gedichten, maar let wel op of de gedichten ook echt dorpsgedichten zijn, d.w.z. dat het leven in onze dorpen aanwezig moet zijn in de gedichten. We hanteren geen strenge literaire eisen aan de gedichten. Een gedicht mag uit maximaal 30 regels bestaan. We letten op lezenswaardigheid, oorspronkelijkheid en creativiteit. Daarnaast wordt er bij de samenstelling van de bundel recht gedaan aan een variatie van thema’s, leeftijdsgroepen, achtergronden en aan bijdragen uit elk van de dorpen. De bundel wordt zo gevarieerd als de vier dorpen en hun bewoners.

Gratis workshop
In januari is er bij Bibliotheek Theek 5 in Rijen een gratis workshop dichten verzorgd door Neerlandicus Jan de Jong. Voor dinsdagavond 3 september staat er een workshop gepland bij Theek 5 in Gilze. Heeft u interesse, dan kunt u dat aangeven via dorpsgedichten@gmail.com.