De toekomst in handen

De vierde zondag van de Advent heeft het thema ‘De toekomst in handen’.

Het thema kondigt Kerstmis aan. Het is tijd om de geboorte van Jezus Christus te gaan vieren. Als het kind geboren is, neemt zijn moeder Maria het kind in handen en wikkelt het in doeken. En als ze haar pasgeborene in handen neemt, heeft ze eigenlijk de toekomst in handen. In elk pasgeboren kind ligt toekomst besloten, maar in dit kind wel in het bijzonder. Wanneer acht dagen later de bejaarde Simeon bij de tempel het kind in de armen neemt, looft hij God met de woorden: “Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken.” De woorden van Simeon geven aan waar het in de kersttijd over gaat: de toekomst.