Carnaval komt eraan

Ik krijg op mijn netvlies het beeld van een feestende Jezus. Het Evangelie roept dit beeld verschillende keren op. Dan vinden we hem aan een maaltijd met overvloedig wijn. Hij zou een drinkebroer en feestbeestje geweest zijn, zeggen buitenstaanders. De feestende Jezus staat tegenover Johannes de Doper, de boeteprediker, een uiterst sobere, vastende man. Johannes leeft in afwachting van Gods Komend Rijk. Jezus leeft alsof het al aangebroken is, of dat het elk ogenblik kán aanbreken. Feestend plaatst hij het Koninkrijk in het heden. Hij leeft het.
Dat gebeurt misschien nog wel het sterkst door zijn omgang met de zondaars; met tollenaars en prostituees. Hij haalt hen uit hun isolement en viert met hen de belofte van het Komende Rijk. De zondaars zullen immers als eerste het Koninkrijk binnen gaan. Carnaval komt eraan. Ik heb deze boodschap duidelijk voor ogen. Niet oordelen. Iedereen onbevooroordeeld tegemoet treden.
pastor Rob van Uden