Adventsmaaltijd

Bij deze oproep ‘om een weg van rechtvaardigheid aan te leggen’ sluit de adventsmaaltijd in Rijen op vrijdag 15 december aan. Tijdens deze maaltijd is de aandacht gericht op ‘een gezond huis voor de allerarmsten op de westelijke Jordaanoever’. Het is een project van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In Oost-Jeruzalem leeft bijvoorbeeld 85 procent van de Palestijnse kinderen onder de armoedegrens. Een gezond huis voor hen staat aan de basis van een kans op een gezond leven.
Kathinka Minzinga is, namens de Wereldraad van Kerken, als waarnemer op de Westelijke Jordaanoever geweest. Ze kent de situatie in de Palestijnse gebieden uit de eerste hand en zal tijdens de maaltijd hierover vertellen.
U bent van harte welkom op vrijdag 15 december van 18.00 uur tot 20.00 uur in het Parochiecentrum in Rijen.
Opgave bij het secretariaat van de parochie via 0161-222833 of info@parochieheiligegeest.nl.
Aan het slot van de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd voor het project op de Westelijke Jordaanoever.
Pastor Rob van Uden.