Pastorale brief 13 van 31 mei: Pinksteren

30 mei 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen,

Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons met elkaar en met God. De Geest geeft ons de kracht om te geloven tegen moeilijkheden in.
De inleiding over Pinksteren wordt verzorgd door pastor Edith Hertog. Zij maakte samen met Gerard de Graaf ook een korte film over het Pinksterverhaal. De overweging bij de Lezingen is van diaken Rob van Uden.

Als inspiratie voor het Pinksterweekend ontvangt u ook de mooie woorden van bisschop dr. G. de Korte van het Bisdom ’s-Hertogenbosch over het ‘Feest van de Herschepping’ met Pinksteren 2020. Een prachtig verhaal om ook even voor te blijven zitten.

Ik wens u veel leesplezier.
Namens het pastorale team, pastor Rob van Uden

Klik hier voor Pastorale brief 13

Klik hier voor de woorden van bisschop G. de Korte