Pastorale brief 17 van 21 juni

20 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen

Wij kunnen te lijden hebben van mensen die ons het leven moeilijk maken. Dat is heel erg. Toch past het ons als gelovigen niet bang te zijn voor mensen die ons aan de buitenkant bedreigen of zoals Jezus zegt: “Zij die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel”.
De overweging bij het evangelie wordt deze week verzorgd door pastor Edith Hertog.

Namens het pastoraal team, pastor Rob van Uden.

Klik hier voor Pastorale brief 17.