Pastorale brief 16 van 14 juni: Sacramentsdag

13 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen,
Op Sacramentsdag vieren we dankbaar dat de Heer bij ons wil blijven in de tekenen van brood en wijn. Harry Lommers, waarnemend pastoor, geeft daaraan zijn eigen kleur wanneer hij in zijn overweging schrijft: ‘Brood heb je nodig, maar je leeft pas écht door vrede, liefde, vriendschap, eerlijkheid en oprechtheid’. Vanwege het geloof in de eucharistische eenheid is er in deze brief ook aandacht voor de ‘Black Lives Matter’ demonstraties. Teksten van méér dan een halve eeuw oud laten zien, dat deze strijd al veel te lang gevoerd moet worden.
In een aparte Kanselbrief beschrijft de bisschop van Breda Mgr. Jan Liesen de tijd waarin we nu leven en mee om moeten gaan.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens het pastoraal team, pastor Rob van Uden.

Klik hier voor Pastorale brief 16

Klik hier voor de Kanselbrief

Klik hier voor de videoboodschap van bisschop Liesen.