Pastorale brief 14 van 7 juni: Heilige Drie-Eenheid

05 juni 2020, door Webmaster PHG

Broeders en zusters

Dit weekend gaan onze kerken weer open. Naast de bedienaren, zoals de voorganger, de koster en de lector mogen er slechts dertig mensen in de kerk aanwezig zijn. U moet zich opgeven voor deelname aan de viering (zie elders in deze Pastorale Brief). Juist omdat we in juni slechts in kleine groepen samen kunnen komen, blijven we u deze maand de Pastorale Brieven toesturen. In deze brief zijn inspirerende teksten samengebracht bij het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. De overweging bij het evangelie is geschreven door diaken Rob van Uden.

Klik hier voor Pastorale brief 14.