Pastorale brief 11 van 21 mei: Hemelvaart

20 mei 2020, door Webmaster PHG

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel opstijgt en plaats neemt aan de rechterhand van de Vader. Jezus geeft ons een missionaire opdracht: Maak leerlingen en doop hen. We mogen hopen en bidden dat we als parochianen deze opdracht op ons kunnen nemen.
Middels deze brief kunnen we de lezingen, gebeden en overwegingen met elkaar delen.
De overweging bij het Evangelie is van pastor Joost de Bont.

Klik hier voor Pastorale brief nummer 11.