Zaterdagavondviering in de Maria Magdalenakerk

21 mei 2019, door Webmaster PHG

In de afgelopen maanden is met kerkgangers en vrijwilligers gesproken over de voortgang van de zaterdagavondviering. Het gesprek was op zaterdag 6 april o.l.v. diaken Rob van Uden, in aanwezigheid van Gerard de Graaf van het parochiebestuur en de leden van het pastoraal team. Voor de kerkgangers was het duidelijk dat de lage opkomst op zaterdagavond de reden was voor dit gesprek. Voor de trouwe kerkgangers voldeed de viering echter wel. Bij informatie bleek dat de meeste kerkgangers wel een alternatief voor deze viering hadden. Een aantal kerkgangers wil uitwijken naar de zondagochtendviering en anderen willen uitwijken naar de viering op zaterdagavond in de Annakerk van Molenschot. Slechts voor enkele aanwezigen waren deze oplossingen niet geschikt. We hebben echter een goed aanbod dat we persoonlijk met hun zullen bespreken.
Het valt niet mee om de viering te laten vervallen, maar vanaf zaterdag 6 juli, het eerste weekend van de grote vakantie, zal er in de Maria Magdalenakerk geen zaterdagavondviering meer zijn. We danken iedereen die meegedacht heeft in dit besluitvormingsproces.
Namens het pastoraal team,
Rob van Uden, teamleider