Workshop Bidden

20 maart 2019, door Webmaster PHG

Onze parochies hebben het initiatief genomen het persoonlijk gebed binnen de eigen geloofsgemeenschappen te stimuleren. We hebben daarbij het doel gesteld om tot een gebedenboekje te komen.
In dat kader is er op woensdagavond 3 april een workshop over bidden. Bidden, dat is eigenlijk een gesprek voeren met God. Doorgaans bestaat een gesprek uit twee acties: luisteren en spreken. En daar geeft de workshop aandacht aan. De workshop introduceert een oude gebedsmethode die in onze moderne tijd weer veel aandacht krijgt: de Lectio Divina, een meditatieve manier van bijbel-lezen die overgaat in gebed.
We zullen ervaren hoe God via de heilige Schrift tot ons hart spreekt als een goede vriend, liefdevolle partner of zorgzame ouder. In het tweede deel van de avond gaan we zelf spreken tot God. We kijken hoe in de traditie van de Kerk gebeden worden geformuleerd en leren hoe we woorden kunnen geven aan onze persoonlijke angst en verdriet, vreugde en hoop.
De deelnemers maken zich de Lectio Divina eigen en geven woorden aan hun eigen gebed. Er is genoeg ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De avond wordt geleid door Stan van Ommen, docent levensbeschouwing op het Cambreur College en bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in het Bisdom Breda.
Woensdagavond 3 april, 19.30 uur in de bovenzaal van restaurant Den Hespel aan het Hespelpad 9, tussen Dongen en Rijen. U kunt zich opgeven via gebedenboekje@gmail.com of via de secretariaten van beide parochies.

Lees er meer over in de folder van het gebedenboekje.