Workshop Bidden en Schrijven

26 januari 2020, door Webmaster PHG

Thema ‘Uit het hart’

Doel

“Niet een trucendoos of een volle kalender met activiteiten noemde onze bisschop als een eerste stap naar de toekomst, maar het gebed om Gods hulp. Meer dan een groot kerkgebouw of een grote organisatie is de persoonlijke ontmoeting met Christus kenmerk van de geloofsgemeenschap van de toekomst.”
In ons pastoraal plan “Ik heb jou nodig, Parochieplan 2018 – 2023” formuleerden we dan ook het voornemen om een boekje met gebeden, samen te stellen, waarin deze ‘Inspiratie’ handen en voeten krijgt.

Tot nu toe

Inmiddels organiseerden we drie keer een Workshop Bidden en Schrijven
De eerste avond over de Lectio Divina werd geleid door Stan van Ommen. Stan gaf een inleiding op deze gebedsvorm, maar ook een basisstructuur voor het gebed.
De tweede avond werd geleid door Mirjam Dirkx. Zij nam psalm 121 als inspiratie. Door deze psalm te bewerken met onze eigen ervaringen maakten we het psalmgebed tot een persoonlijk gebed.
De derde avond heeft Rob van Uden geleid. Uitgangspunt waren enkele kaarten uit de Atlas van de Belevingswereld, die de aanwezigen hielpen om hun eigen beleving te onderzoeken en van daaruit te bidden.

Het vervolg

In de vierde avond spreken vier gasten kort over hun eigen gebedsleven. Iedere gast leggen we als werkgroep dezelfde vragen voor.
We hebben onder meer Vicaris Paul Verbeek uitgenodigd om iets over zijn eigen gebedsleven te vertellen en deze avond met ons mee te maken.

De vragen

  • Wat heeft jou tot bidden gebracht/waar ligt jouw oorsprong van bidden?
  • Zijn er momenten of tijden die je tot bidden brachten en zijn die momenten er nu nog?
  • Wat vind je belangrijk in je gebeden?
  • Wil je eindigen met een gebed uit je hart!

Aan de slag

Korte voorbereiding op het schrijven van een persoonlijk gebed door Rob van Uden.
De deelnemers gaan aan de slag met een eigen gebed.

Plaats en tijd

Parochiecentrum, Hoofdstraat 58,  5121 JG Rijen
Donderdag 6 februari, van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Aanmelden

via gebedenboekje@gmail.com of via het secretariaat van de parochie 0161-222833.
Graag tot ziens op donderdag 6 februari,

Werkgroep Gebedenboekje