Wereldgebedsdag: ‘Sta op en ga!’

19 februari 2020, door Webmaster PHG

Deze bemoedigende woorden zijn meer dan welkom voor vrouwen in Zimbabwe die vele moeilijkheden moeten overwinnen in hun leven. Met dit thema vieren we op vrijdag 6 maart Wereldgebedsdag. Deze woorden zijn een steun in de rug voor iedereen die denkt ‘Ik zou graag willen, maar…’
Vanaf 17.00 uur staan de deuren van het Parochiecentrum open. De avond staat in het teken van Zimbabwe met een maaltijd en een oecumenische viering.
In de viering luisteren we naar de verhalen van vrouwen uit Zimbabwe. Zij vertellen over hun leven en hoe zij proberen zich in te zetten voor vrede in hun land.
De viering wordt muzikaal begeleid door Niek van Uden-Luteijn.
Met de collecte tijdens de viering ondersteunen we projecten in Zimbabwe gericht op de ontwikkeling van vrouwen en de zorg voor kinderen
De maaltijd begint om 17.30 uur in het Parochiecentrum, Hoofdstraat 58.
Aanmelden voor de maaltijd kan tot en met 2 maart via info@parochieheiligegeest.nl of 0161-222833. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
De oecumenische viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag vindt plaats in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 60 in Rijen om 19.00 uur.
U bent van harte welkom op vrijdag 6 maart!