Wereldgebedsdag 3 maart 2017: Eerlijk!?

23 februari 2017, door Webmaster PHG

Maaltijd en viering, gemaakt door vrouwen uit de Filipijnen

Wat is eerlijk? Die vraag houdt ons bezig als we vinden dat ons onrecht wordt gedaan. Het is ook de vraag van de Filipijnse vrouwen die de internationale gebedsviering hebben voorbereid. Op vrijdag 3 maart sluiten we aan bij deze wereldwijde dag van gebed.
De werkgroep Wereldgebedsdag heeft dit jaar enkele vrouwen uit de Filipijnen uitgenodigd. Zij zullen een eenvoudige maaltijd koken en tijdens de maaltijd vertellen over de Filipijnen. Veel Filipijnse vrouwen vertrekken naar het buitenland om geld te verdienen. Tijdens de viering is er een collecte voor het Bethunehuis in Hong Kong. Dit opvanghuis biedt Filipijnse vrouwen en meisjes die in het buitenland werken een plek om elkaar te ontmoeten en geeft cursussen om hen meer weerbaar te maken.
Van harte welkom op vrijdag 3 maart!
17.30 uur: Filipijnse sobere maaltijd in het parochiecentrum, Hoofdstraat 58 in Rijen.
19.00 uur: Filipijnse gebedsviering mmv koor Contrast in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 60 in Rijen.
Opgave voor de maaltijd vóór 28 februari via 0161-222833 of info@parochieheiligegeest.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd.
Werkgroep Wereldgebedsdag