Weet u dat …

02 september 2020, door Webmaster PHG
  • de Oogstdankvieringen met als thema ‘Groeikracht in ons’ in de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart doorgaan op zaterdag 19 september om 19.00 uur en op zondag 20 september om 10.30 uur in de Laurentiuskerk. Het zijn dit jaar twee vieringen i.v.m. de coronaregels. Kijk voor meer informatie op www.parochiedongen.nl.
  • de Actie Kerkbalans tot en met 31 juli het volgende heeft opgebracht: voor Rijen en Hulten was dat € 64.583 (streefbedrag € 83.500) en voor Molenschot € 9.518 (streefbedrag € 12.000). Met 78% van het streefbedrag tot nu toe behaald en nog 5 maanden te gaan zijn we op de goede weg. Volhouden zo!
  • in de Vredesweek in het weekend van 26 en 27 september er een extra collecte zal zijn voor PAX? U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX. Of kijk eens op www.paxvoorvrede.nl
  • de planning van de Gezinskerk nog niet helemaal rond is en dat er in de volgende parochiepagina beslist meer informatie komt?
  • het nieuwe jaarprogramma van de werkgroep Kerk en School is aangeboden aan de basisscholen?
  • Er een kledinginzameling komt op 3 oktober? Van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u uw oude kleding inleveren op de parkeerplaats achter de voormalige Rabobank. Een folder hierover krijgt u nog in de brievenbus.