Weet u dat …

12 februari 2020, door Webmaster PHG
  • er in Dongen op zondag 23 februari om 10 uur een Carnavalsviering is in de Laurentiuskerk met als motto ‘Te Elfder Ure’?
  • op Aswoensdag 26 februari om 19.00 uur er een Gebedsviering is en u het askruisje kunt ontvangen als teken van het begin van de Vastentijd.
  • Zanggroep Korije de lente viert met een Krokusconcert op zondag 16 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Maria Magdalenakerk. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
  • in de nacht van 21 tot 22 maart de Stille Omgang in Amsterdam gehouden wordt. We herdenken daarbij dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.
  • er van 26 april tot en met 2 mei 2020 een Jongerenbedevaart wordt georganiseerd naar Rome?