Weet u dat …

16 januari 2020, door Webmaster PHG
  • na de vieringen van 4 en 5 januari een nieuwjaarsboodschap van het pastorale team en het parochiebestuur beschikbaar was? Deze boodschap ligt achter in de kerken en kunt u via deze link nog eens nalezen.
  • u een verslag van het Kerstconcert op zondagmiddag 22 december van Zangvereniging Euterpe en Theatergroep Message uit Dongen op deze website vindt?
  • pastor Joost de Bont zijn werkzaamheden langzamerhand weer op gaat pakken?
  • op donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur de vierde workshop van ‘Bidden en Schrijven’ gehouden wordt met als motto ‘Uit het hart’.
  • er van 26 april tot en met 2 mei 2020 een Jongerenbedevaart wordt georganiseerd naar Rome?