Vrijwilligers zijn ook heiligen

12 november 2020, door Webmaster PHG

Op 1 november vierden we het feest van Allerheiligen. Dat is een feest waarin het draait om gemeenschap. Logischerwijs is er altijd bijzondere aandacht geweest voor de geloofshelden: mensen die in moeilijke tijden de weg wijzen; mensen die bijzondere aandacht hebben voor de armen of zieken of voor mensen die geloof en kerk een nieuwe impuls weten te geven.
In de eerste decennia van de kerk werd heiligheid echter gezien als de roeping van elk kerklid. Iedere gedoopte is geroepen om heilig te zijn; om een bijdrage te leveren aan de geloofsgemeenschap en aan de omringende wereld.
In onze parochie zijn er veel van deze heiligen. Gelovigen die hun handen uit de mouwen steken en een bijdrage leveren aan ons kerk zijn. Dat gebeurt echt door heel veel mensen. Vrijwilligers die al zo lang hun inzet tonen, geven blijk van het vertrouwen dat ze in God en hun werkomgeving hebben. Zij voelen zich daar veilig en weten, dat ze daar fouten mogen maken. Dank vrijwilligers voor jullie inzet.
Pastor Rob van Uden