Voorbereiding Eerste Communie in volle gang.

08 april 2019, door Webmaster PHG

Tijdens de kindermiddagen hebben de kinderen geluisterd naar en doorgepraat over de verhalen van Jezus. Wat heeft hij ons nog steeds te zeggen, welke boodschap heeft hij voor ons? Wat betekent bidden voor ons? We zijn bij Maria, de moeder van Jezus op bezoek geweest en mochten een kaarsje branden en een intentie of wensje doen.
Op de derde kindermiddag luisteren we naar het verhaal van Tobi die vijf broden had en twee visjes. Jezus deelt ze uit aan de mensen die bij hem waren en iedereen had genoeg. Een wonder? Ja zeker, want als iedereen zou delen zou niemand iets tekort komen. De communicanten proberen het in het klein door samen een maaltijd te delen en iedereen had genoeg!
Leny hield een voordracht over armoede dichtbij en hoe je ongewild door ziekte en pech in een noodsituatie terecht kunt komen. De communicanten gaan houdbare producten inzamelen en aan de Voedselbank ter beschikking stellen. Tijdens de zaterdagse workshop hebben ouders en communicanten zich laten inspireren door een bijbelverhaal en zijn samen aan de slag gegaan om dit tot uitdrukking te brengen op een schilderdoek. Klik hier voor een verslag van de workshop en alle schilderen van de communicanten.
Zo bereiden de communicanten zich samen met hun ouders voor op het grote feest in mei of juni. Om voor de eerste keer bij Jezus aan tafel te gaan en te gaan staan in die rijke traditie van de Rooms katholieke Kerk; samen eucharistie vieren en samen te communie gaan en de Heilige Hostie ontvangen. Er staat nog een aantal activiteiten gepland voor het zover is.
Werkgroep Eerste Communie.