Voedsel voor de Ziel biedt een mooie lezing

30 april 2018, door Webmaster PHG

Kerken in dialoog: ‘Een weg te gaan’

Zestien oude kopergravures van Pieter Schut uit een prentenbijbel die in 1650 verscheen, werden razend populair en overgenomen op tegels, kannen, haardschermen, bedschotten, boten en nog veel meer. Rob van Uden gebruikt deze illustraties bij een lezing over het document ‘De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie’ en prikkelt ons om met elkaar in gesprek te gaan.

Dit document gaat over het wezen van de Kerk, waaraan door vertegenwoordigers van katholieke, protestantse en orthodoxe kerken werd gewerkt. Het brengt de verbondenheid van kerken in kaart en laat zien waaraan kerken nog moeten werken om tot eenheid te komen. Het is een hoopvol document dat wereldwijd positief werd ontvangen. Deze lezing sluit goed aan bij het jaarthema van Voedsel voor de Ziel: Van Conflict naar Verbinding.
Rob van Uden, diaken in Rijen en Dongen, schreef eerder over dit document in het oecumenisch tijdschrift Perspectief en werkte mee aan een interkerkelijke werkgroep die in ons land meerdere dialogen heeft georganiseerd.
Aanmelden: voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl of telefoon 0161 222 833.
Donderdag 24 mei, 20 uur in het Parochiecentrum, Hoofdstraat 58, Rijen