Viering en maaltijd Wereldgebedsdag

16 februari 2018, door Pieter Hartman

En God zag dat het GOED was…

Wereldgebedsdag 2 maart.

Wat betekent dat voor ons doen en laten? We laten ons leiden door vrouwen in Suriname die deze internationale gebedsviering hebben voorbereid. Zij vertellen over hun leven, over hun dankbaarheid en zorgen om de schepping. Tijdens de viering zamelen we geld in voor de opleiding van gezondheidsassistenten in Suriname.
Dit jaar heeft de werkgroep het Surinaams Koor Pramisi uit Tilburg uitgenodigd. Zij maken de Surinaamse maaltijd klaar en zullen ons meenemen in het zingen tijdens de viering.

De Surinaamse maaltijd begint om 17.30 uur in het parochiecentrum, Hoofdstraat 58. Aanmelden voor de maaltijd kan tot 25 februari via info@parochieheiligegeest.nl of 0161-222833. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Deze oecumenische viering vindt plaats in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 60 in Rijen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom op vrijdag 2 maart!