Viering en maaltijd Wereldgebedsdag en Wereldvrouwendag

20 februari 2019, door Webmaster PHG

Welkom, God nodigt ons uit… Met dit thema vieren we op vrijdag 8 maart Wereldvrouwendag én Wereldgebedsdag samen. Vanaf 17.00 uur staan de deuren van het parochiecentrum open. De avond staat in het teken van Slovenië met een Sloveense maaltijd en een oecumenische viering.
In de viering luisteren we naar de verhalen van vrouwen uit Slovenië. Zij vertellen over hun leven en hoe zij proberen samen te leven. Zij stellen ons indringende vragen, bijvoorbeeld: Hoe uitnodigend zijn wij naar elkaar toe? De viering wordt muzikaal begeleid met accordeon en hobo door Niek en Annelies van Uden-Luteijn. Tijdens de viering zamelen we geld in voor een (blijf-van-mijn-lijf) huis voor vrouwen in Slovenië.
De maaltijd begint om 17.30 uur in het parochiecentrum, Hoofdstraat 58. Aanmelden voor de maaltijd kan tot 4 maart via info@parochieheiligegeest.nl of 0161-222833.
Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
De oecumenische viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag vindt plaats in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 60 in Rijen om 19.00 uur. Van harte welkom op vrijdag 8 maart!