De video van de Paus, Erkenning van de rechten van christelijke gemeenschappen

06 maart 2019, door Pieter Hartman

Ook tegenwoordig gaat onze samenleving, zo modern, zo geavanceerd, door met het vervolgen van mensen vanwege hun geloof. Er zijn mensen die sterven, die worden vervolgd omdat ze Jezus Christus volgen. Nog afgezien van de discriminatie van christenen in zoveel landen waar ze niet worden erkend of waar op een subtiele manier, door afpersingen en beledigingen, hen een bestaan wordt geweigerd​​. Laten we hun rechten verdedigen!