De Video van de Paus, Voor de vorming in geestelijke onderscheiding

05 maart 2018, door Pieter Hartman

Bij alles wat we horen, bij alles wat tot ons komt, moeten we leren onderscheiden wat Christus van ons vraagt. Daarvoor is een goede vorming op basis van het onderscheiden van de stem van de Heer noodzakelijk.

“De kerk van vandaag moet groeien in het vermogen tot geestelijke onderscheiding.

Er zijn veel manieren om het leven goed te gebruiken door het in dienst te stellen van menselijke en christelijke idealen.

We zijn door God geschapen uit liefde en om lief te hebben. We moeten ‘van binnenuit lezen’ wat de Heer van ons vraagt, om in liefde te leven en om deze liefdesmissie voort te zetten.